EL koulutus

Lastenkirurgian erikoistumisohjeet ovat luettavissa opinto-oppaasta

https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/opinto-oppaat/

ja osaamisen arviointi oppaasta

https://www.laaketieteelliset.fi/site/files/ammatillinen-jatkokoulutus-dokumentit/Opinto-oppaat/Valtakunnalliset%20opinto-oppaat/EL_Osaamisen%20arviointi_2021-2022.pdf

LINKKI SKY sivuille, jossa tietoa kirurgian osaamiskirja OSKUsta:

Kirurgian osaamiskirja | Suomen Kirurgiyhdistys r.y.

 


LASTENKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIKUULUSTELUN VAATIMUKSET voimassa 1.8.2020 alkaen

Kuulusteluvaatimukset (laaketieteelliset.fi)

suullisen_tentin_ohjeet (1) (laaketieteelliset.fi)

Kirjat (viimeisin painos)

 

1. Pediatric Surgery. Coran AG, Adzick NS, Krummel TM, Labarge JM, Shamberger RC, Caldamone AA. 7th edition, Elsevier Saunders; 2012.

2. Newborn Surgery. Puri P, 4th edition, CRC press; 2017.

3. Lovell and Winter’s Pediatric Orthopaedics. Weinstein SL, Flynn JM. 7th Edition, Lippincott Williams & Wilkins; 2014

 

Lehdet (edelliset 3 vuosikertaa)

 

1. Journal of Pediatric Surgery

2. Seminars in Pediatric Surgery

3. Pediatric Surgery International

4. Journal of Pediatric Urology

5. Journal of Pediatric Orthopedics


 

LASTENKIRURGIAN ERIKOISTUMISKOULUTUKSEEN ON TOISTAISEKSI SUUNNITELTU VIISI EPA KOKONAISUUTTA, JOTKA TULEVAT VOIMAAN 1.8.2022 JA OVAT LUETTAVISSA ALLA OLEVISTA LINKEISTÄ.

Lastenkirurgia_EPA.pdf (laaketieteelliset.fi)

Arvioinnissa hyödynnettävät DOPS- ja Mini-CEX kaavakkeet löytyvät tämän linkin takaa:

https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/elsa#osaamisen-arviointityokalut-3