Koulutus

Lastenkirurgian erikoistumisohjeet ovat luettavissa erikoistumisyliopistojen opinto-oppaissa.

LASTENKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIKUULUSTELUN VAATIMUKSET 2013-2017

Tenttikirjat

1. Pediatric Surgery, eds. Coran AG, Adzick NS, Krummel TM, Laberge JM, Shamberger RC, Caldamone AA. 201. 7th edition, Saunders. 2012

2. Newborn Surgery, ed. Puri P, 3rd Edition, Hodder Arnold, 2011

3. Lynn. T. Staheli: Practice of Pediatric Orthopedics, (Viim painos 2, 2006) Lippincott & Williams&Wilkins

4. Wenger D.R, Pring M.E (Eds.): Rang´s Children´s fractures (viimeisin 3.s painos, 2005) Lippincott & Williams&Wilkins

Lehdet (viimeiset kolme vuotta)

1. Journal of Pediatric Surgery

2. Journal of Pediatric Orthopedics

3. Journal of Pediatric Orthopedics B

3. Pediatric Surgery International

4. Seminars in Pediatric Surgery

5. European Journal of Pediatric Surgery

6. Journal of Pediatric Urology