Jäsenkirje 3/2007

27.5.2013

 

Jäsenkirje 18.12.2007

Hyvä Kollega!

Joulu ja uusi vuosi lähestyvät, joten on aika käydä lyhyesti läpi mallikkaasti sujuneiden operatiivisten päivien antia. Operatiivisten päivien yhteydessä jaettiin Suomen Lastenkirurgiyhdistys Sulamaa-seura ry:n parhaan esityksen palkinto (1000 €), johtokunnan jäsenistä Jukka Heikkilä, Eija Mäkelä ja Päivi Vaara sekä seuran kunniapuheenjohtaja Björn Thomasson valitsivat palkinnon saajan ja päättivät jakaa palkinnon seuraavalla tavalla:

Mervi Mäyränpää: Lasten murtumien epidemiologiaa 400 €
Anne Salonen: Operatiivisesti TEN-nauloilla hoidettujen kyynärvarren murtumien komplikaatiot 150 €
Susanna Nuutinen: Ruokatorven ahtauman stenttaus lapsipotilailla 150 €
Timo Hurme: Kallonmurtumat lasten pahoinpitelyissä 150 €
Mia Näpänkangas: Päivystysleikkausten uudelleenohjauksen vaikutus suprakondylaarisen humerusmurtuman hoitoon 150 €.

Onnea palkinnon saajille!

Seuran syyskokous pidettiin operatiivisten päivien yhteydessä 22.11.2007. Seuraava kevätkokous pidetään Porissa 3.-4.4.2008 ja aiheena on mini-invasiivinen kirurgia, ulkomaiseksi luennoitsijaksi on kutsuttu K Bax. Aiheeseen liittyviä esitelmiä toivotaan. Syksyn 2008 operatiivisten päivien aihe on vielä avoin, ehdotuksia voi vielä tehdä, ulkomainen luennoitisija on tarkoitus kutsua, kun kokouksen aihe on päätetty. Kevätkokous 2009 on suunniteltu pidettäväksi Kotkassa, yhteiskokousta Viron lastenkirurgien kanssa on ehdotettu.

Päivi Salminen on luvannut kirjoittaa Suomea koskevan osion eurooppalaista lastenkirurgian historiaa käsittelevään kirjaan (A History of Surgical Pediatrics). Syyskokouksessa keskusteltiin lisäksi SKY:n pyytämästä lausunnosta hoidon keskittämisen toteutumisesta, esille tuli mm pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuus ja lasten traumojen hoito; lastenortopedia tullee jatkossa osaksi ortopedikoulutusta.

Lisäksi päätettiin liittyä World Federation of Associations of Pediatric Surgeons (WOFAPS) -järjestöön, Timo Hurme on lupautunut toimimaan yhdyshenkilönä.

Uusia jäsenhakemuksia oli tullut 3 ja lisäksi kokouksessa halukkuutensa seuran jäseneksi esitti yksi henkilö. Seuran uusiksi jäseniksi kutsuttiin Nina Johtimo, Niklas Pakkasjärvi, Pekko Penttilä sekä Riikka Valjakka.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2008!

toivottaa Elina Laitakari, Sulamaa-seuran sihteeri