Johtokunnan jäsenet vuonna 2015

Puheenjohtaja Mika Venholamika.venhola@ppshp.fi
Varapuheenjohtaja Antti Koivusaloantti.koivusalo@hus.fi
Sihteeri ja rahastonhoitaja Maija Jääskelämaija.jaaskela@ppshp.fi
Jäsen Annaleena Anttilaannaleena.anttila.fimnet.fi
Jäsen Janne Suominenjanne.suominen@hus.fi
Jäsen Liisa Räisänenliisa.raisanen@lshp.fi
Jäsen Marja Heikkinenmarja.heikkinen@kuh.fi