Jäsenkirje 2/2008

27.5.2013

 

 

Jäsenkirje 2/2008

Helsinki 20.3.2008

Sulamaa-seuran koulutusapurahojen anomisesta

Hei kaikki!

Suomen Lastenkirurgiyhdistys Sulamaa-seura ry:n vuosikokous Porissa 3.-4.4.2008 lähestyy. Vuosikokouksessa on jaettu seuran koulutusapurahoja, joiden anomisesta ohessa tietoa muistin virkistykseksi. Vielä siis ehtii anomuksen laittaa.

Suomen Lastenkirurgiyhdistys Sulamaa-seura ry jakaa vuosittain pääoman korkotuloista saatuja varoja koulutusapurahoina. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen tulee lähettää seuran puheenjohtajalle tai sihteerille sähköpostitse 31.3.2008 mennessä. Hakijan tulee olla Suomen Lastenkirurgiyhdistys Sulamaa-seura ry:n jäsen.

Apurahojen jakoperusteet tärkeysjärjestyksessä:

 1) lastenkirurgiaan erikoistuvien ulkomaiseen koulutukseen
 2) lastenkirurgiaan erikoistuvien osallistumiseen kansainväliseen koulutukseen
 3) lastenkirurgian erikoislääkäreiden ulkomaiseen koulutukseen
 4) lastenkirurgian erikoislääkäreiden osallistumiseen kansainväliseen koulutukseen

Apurahoja on haettavissa korkotulojen mukaan noin 4000 €. Mikäli apurahan hakijoita on useita, jakoperusteiden mukainen tärkeysjärjestys määrää ensisijaisuuden. Periaatteena on ollut, että yhdelle henkilölle myönnettävä apuraha on enimmillään 1000 €.

puheenjohtaja Päivi Salminen (Paivi.Salminen@hus.fi)
sihteeri Elina Laitakari (elina.laitakari@hus.fi)