Jäsenkirje 1/2012

27.5.2013

 

Jäsenkirje 1/2012

29.2.2012

Hyvä Suomen Lastenkirurgiyhdistys Sulamaa-seura ry:n jäsen!

Kevätkokous järjestetään tänä vuonna Oulussa ja ajankohta on 26 – 27.4 2012. Ohjelma on alustavasti jo valmis ja se löytyy kirjeen liitteenä.  Kokoukseen ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse Mika Venholalle (sähköpostitse, osoite kevätkokous -ohjelmassa). Kurssimaksu ja tilitiedot löytyvät myös ohjelmasta.

Vapaat esitelmät pyydetään ilmoittamaan Mika Venholalle.

Seuran vuosikokous pidetään perjantai aamuna (27.4) klo 8:30. Kokouksen esityslista toimitetaan nähtäväksi lähempänä kokousta. Muutoksia kevätkokouksen aikatauluihin saattaa vielä tulla ja niistä informoidaan myös myöhemmin.

Kevätkokouksen yhteydessä jaetaan jälleen koulutusapurahat seuran jäsenille hakemusten perusteella pääsääntöisesti seuraavassa järjestyksessä:

a) erikoistuvien lastenkirurgien ulkomaiseen koulutukseen
b) erikoistuvien lastenkirurgien osallistumiseen kansainvälisiin kokouksiin
c) valmiiden lastenkirurgien osallistumiseen kansainvälisiin koulutuksiin
d) valmiiden lastenkirurgien osallistumiseen kansainvälisiin kokouksiin
e) tutkimustyön tukemiseen

Etusijalle asetetaan hakija, jolla on oma esitys kokouksessa. Apurahaa saaneen tulee toimittaa kuitit ja matkakertomus seuran sihteerille 1kk:n kuluessa koulutuksesta tai kokouksesta. Apurahaa saaneen tulee varautua pyydettäessä pitämään esitelmä koulutuksen tai kokouksen annista syys- tai kevätkokouksessa. Apuraha-anomukset tulee toimittaa seuran sihteerille viimeistään 22.4.2012.

Liitteet: Ohjelma kevätkokouksesta

Kevätterveisin,
Heidi Elamo
sihteeri, Sulamaa-seura ry